Privacyregels Lada Club Nederland

I. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van (voor)naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) alsmede telefoonnummer(s) en indien van toepassing emailadres en naam partner (uitgebreide NAW-gegevens). Tevens wordt gevraagd naar Voertuiggegevens: merk, type en bouwjaar.
Onder lid wordt verstaan personen en bedrijven die zich aanmelden als: lid, gezinslid, steunlid, jeugdlid en abonnee.

II. De (uitgebreide) NAW-gegevens worden opgenomen in een door de secretaris bijgehouden bestand.

III. Uitsluitend de NAW-gegevens gaan naar degene die belast is met de verzending van het verenigingsblad of uitnodigingen van de evenementen en tevens naar de penningmeester die eventueel, ten behoeve van contributieheffing, kan aanvullen met bankgegevens.

IV. Indien er een website - al of niet met een slechts via een toegangscode toegankelijk deel - van de vereniging is, worden daarop door de webbeheerder geen gegevens van leden vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid.

V. De vereniging kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, uitnodigingen ritten, het clubblad en dergelijke) per post en/of per email verstuurt. Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.

VI. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q. penningmeester c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd.

VII. De voertuiggegevens worden opgenomen in een voertuigenbestand dat niet openbaar is en waarin geen algemene inzage mogelijk is. Dit bestand heeft tot doel een overzicht te geven van de voertuigen die in Nederland zijn (geweest) of daarmee een relatie hebben (gehad), en kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een voertuig. Ook kan dit gebruikt worden om contact te zoeken met de houder/eigenaar van een voertuig indien er nationaal of internationaal blijkt van een specifiek technisch of veiligheidsprobleem bij het betreffende type.